Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för chefer och ledare som vill utveckla sig själv, sina medarbetare och sin verksamhet. I en ledarskapsutbildning hos Academic House får du träning och verktyg för att arbeta med ett effektivt och framgångsrikt ledarskap. Under några praktiskt inriktade dagar skaffar du dig viktiga nycklar för de olika situationer som du möter som chef och som ledare. Klicka på kursnamnet för att läsa mer om respektive utbildning.


Aktuella ledarskapsutbildningar Nästa kurs
Chef- och ledarprogrammet 1-2 jun Mer info Boka
Extended DISC certifiering 20-21 jun Mer info Boka
Förhandlingsteknik 29-30 jun Mer info Boka
Förändringsledning 5-6 okt Mer info Boka
Ledarskap 1 - Ny som chef 22-23 aug Mer info Boka
Ledarskap 2 - Coachande ledarskap 19-20 sep Mer info Boka
Personlig effektivitet 6-7 sep Mer info Boka
Personlig kommunikation 19-20 okt Mer info Boka
Presentationsteknik 1-2 jun Mer info Boka
Projekt 3 - Ledarskap för projektledareProjekt 3 - Ledarskap 1-2 jun Mer info Boka
Projektprogrammet 1-2 jun Mer info Boka


Aktuella minikurser för chefer och ledare Datum
Positiv påverkan 3 jun Mer info Boka
Konflikthantering 5 sep Mer info Boka
Effektiva möten 9 sep Mer info Boka
Effektiv feedback 21 sep Mer info Boka
Stresshantering 21 okt Mer info Boka
Din hjärna på jobbet 14 nov Mer info Boka
Argumentationsteknik 18 nov Mer info Boka
Stresshantering 5 dec Mer info Boka
Konflikthantering 9 dec Mer info Boka

 

Förberedelse och uppföljning

Academic House ledarskapsutbildningar är praktiskt inriktade och alla kurser förbereds med en individuell analys för att tydliggöra behov, mål och effekt. Förberedelsen ger oss även viktig information för att anpassa din kurs efter dina förutsättningar och önskemål. Några månader efter dina kursdagar följer vi upp ditt resultat för att se att du har kunnat dra nytta av de nya kunskaperna. I samband med förberedelsen och uppföljningen av din utbildning så får du två rapporter som ger dig en bra och tydlig bild av dina egna styrkor och dina utvecklingsområden.Minikurs med extra träning

För att förstärka effekten av din utbildning så får du en praktisk och valfri minikurs på köpet (värde 3.450 kr). I en minikurs kan du välja att fördjupa dig eller att bredda dina kunskaper inom det ämne som passar dig bäst. Vi varierar utbudet av minikurser efter vad som är aktuellt och efter vilka önskemål våra deltagare har. Alla Academic House minikurser kan även gås separat utan att ha närvarat vid en öppen ledarskapsutbildning.Din utbildningslokal

Din utbildning genomförs i våra moderna lokaler i centrala Stockholm, Göteborg eller Malmö med bekvämt gångavstånd från tåg, flygbussar och flygtåg. Läs mer här om våra lokaler i Stockholm. I din kursbekräftelse får du exakt tid och plats för din utbildning.Anpassad eller företagsintern ledarskapsutbildning

Alla ledarskapsutbildningar går även utmärkt att genomföra i en anpassad form som företagsintern kurs över hela landet. Den anpassade formen skapar möjligheter att utgå från din organisations utmaningar, modeller och verktyg.Läs mer om Academic House anpassade ledarskapsutbildningar för chefer och ledare eller kontakta oss för mer information.

08-55 11 21 00
Kontakta oss

Projektprogrammet

Gå en projektledningsutbildning som ger dig praktiska och konkreta verktyg för att lyckas. Du får träning för att leda och arbeta i framgångsrika projekt.


Referenser

"Mycket trevlig kurs med en om möjligt ännu trevligare kursledare. Jag är MYCKET nöjd!"
Tomas Dahlin, Norma Group AB


Fri minikurs

För att förstärka effekt och resultat så bjuder vi alla deltagare i vårt öppna program på ett extra och valfritt träningstillfälle.


Förstärk dina resultat

Att införa nya arbetssätt eller förverkliga idéer och lösningar är ofta en utmaning. Tillsammans med vårt konsultstöd får du verktyg som säkerställer dina resultat!


Utveckla dig i:

Effektiv försäljning

8-9 jun

Praktisk projektledning

13-14 jun

Projektledning fortsättning

15-16 jun

Certifiering Extended DISC

20-21 jun

Förhandlingstekning

29-30 jun

Ledarskap - Ny som chef

22-23 aug


Flera personer?

Har dina kollegor också behov av en ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Se då närmare på våra förmånliga paket.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för bättre samarbeten.


Mer än en ny pärm i hyllan

Alla utbildningar i det öppna programmet innehåller förberedelse, uppföljning, självskattningsanalys, utbildningsdagar och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Fem tips