Skriftlig kommunikation - Att skriva och nå fram


Att skriva - Skriftlig kommunikation

Ungefär sju procent av vår kommunikation uppfattas genom det skrivna ordet. Nittiotre procent uppfattas genom kroppsspråk, tonfall och röstläge. Ändå använder vi allt oftare skriftlig kommunikation i mejl, nyhetsbrev, på webben, i offerter och andra texter för att få igenom våra tankar, idéer och budskap. I kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation får du verktyg för att tränga igenom bruset och nå fram med dina budskap.

Om kursen | Kursens mål | Ur innehållet | Sagt av tidigare deltagare | Praktiska fakta

Att skriva texter hör till vardagen för många av oss. Men det är samtidigt lätt hänt att vår skriftliga kommunikation missuppfattas eller inte får avsedd effekt. Det är också vanligt att arbetet med att skriva en text tar mer tid än vad vi tänkt oss.

För att skriva texter som når fram måste du planera ditt budskap, ditt innehåll och din kanal. Både när du skriver informativa texter och när du skriver säljande texter finns det användbara verktyg som hjälper dig att skriva en text som når fram.

 

Skriftlig kommunikation

Kursen i skriftlig kommunikation ges i anpassad form på plats, tid och i form som passar er. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Datum och tid:
Enligt överenskommelse

Plats
I Academic House lokaler i centrala Stockholm, se karta,i era egna lokaler eller på annan ort som passar för ändamålet.

Pris:
Kontakta oss för förslag

Kontakt

 

Om kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation

Under en aktiv kursdag inriktar vi oss på metoder och verktyg för att inte endast nå ut, utan även nå in, med skrivna budskap. Dagen är praktiskt inriktad med träning både genom anpassade övningar och genom att skriva egna texter. Du kommer att få arbeta med dina budskap och anpassa dem till målgrupp och kanal.

Vi går igenom viktiga verktyg som hjälper dig att tydliggöra din skriftliga kommunikation. Vi arbetar också med att skapa struktur i din skrivprocess. Det gör dig mer effektiv i ditt skrivande och frigör tid till annat.

En tid före kursen i skriftlig kommunikation får du svara på ett antal förberedande frågor som ligger till grund för diskussion och övningar under kursen.

 

 

Efter kursen Att skriva – Skriftlig kommunikation får du även medverka i en extra halvdagskurs där du själv väljer när och vad du vill gå.Läs mer här om förberedelse och uppföljning av din kommunikationskurs.

|  Till sidans topp |Kursens mål

Genom att medverka i kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation får du nycklar till att lyckas med dina skriftliga budskap. Efter kursen har du verktyg för att skriva tydliga texter, utgå från ett intresseväckande och trovärdigt innehåll och skapa en struktur som är anpassad efter din målgrupps förutsättningar. Kursen vänder sig till alla som på något sätt använder det skrivna ordet för att förmedla ett budskap. Du kan skriva nyhetsbrev, för webben, protokoll eller andra former av skriftliga meddelanden eller texter. Genom kursen får du metoder för en tydlig skriftlig kommunikation som tas emot av dina mottagare på det sätt som du har avsett.

|  Till sidans topp |Ur innehållet i kursen Skriftlig kommunikation

  • Identifiera och förmedla ditt huvudbudskap.
  • Att skriva och planera skriftlig kommunikation.
  • Att skapa tydliga sammanhang i din skriftliga kommunikation.
  • Att välja kanal och medium.
  • Skillnaden mellan informativa och säljande texter.
  • Mottagaranpassning, innehåll, ton och språk.
  • Rubriksättning, struktur och textbindning.
  • Att välja ord och fraser.
  • Uppföljning – hur kan jag följa upp min information?
  • Individuella frågor kring egna styrkor och utvecklingsområden i din kommunikation (görs i två etapper före och efter kursdagarna.)

|  Till sidans topp |Sagt av tidigare deltagare på kurser i kommunikation

"Jättebra. Kommer att tala varmt om kursledare och kurs."
Carina Forsberg, Umeå Universitet, våren 2011


"Praktiska övningar i balans med teori, skicklig kursledare, bra spridning/mix av kursdeltagare."
Birgitta Hall-Hogevik, Ericsson AB, hösten 2010


"Överträffade mina förväntningar."
Annika Hansson, ORC Software AB, våren 2010


"Enormt bra."
Tommy Törling, Räddningschef, Gästrike Räddningstjänst, hösten 2009


"Bra ledare – väldigt inspirerande. Otroligt bra med liten grupp."
Cecilia Boman, Affärsutvecklare, Jernhusen, hösten 2009


"Bra att upplägget följde de tankar och frågor som kom upp under arbetets gång och anpassades efter gruppen. Gjorde att allt kändes mycket konkret."
Maria Karlsson, Utredare, Riksdagens utredningstjänst, hösten 2009


|  Till sidans topp |

 
08-55 11 21 00
Kontakta oss

Referenser

"Nivån var jättebra med konkreta exempel som jag kunde applicera i min egen roll. Bra innehåll! Tid för reflektion och bra dialog med de andra deltagarna."
Annika Bild, Telia Sonera


Stockholm, Göteborg, Malmö eller var du vill

Academic House öppna utbildningar kan du gå i Stockholm, Göteborg och Malmö. Interna kurser, föreläsningar och konsultuppdrag inom projektledning, ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap genomför vi på den plats som passar dig och dina kollegor bäst.


Flexibelt datum

Är det svårt att hinna med och fokusera på din egen utveckling? Börja då redan nu men anpassa ditt kursdatum tills det passar din kalender.


Aktuella minikurser

Konflikthantering

7 apr

Konflikthantering

26 apr

Feedback

5 maj

Feedback

16 maj

Positiv påverkan

13 jun

Kreativa workshops

16 jun


Nyheter och forskning

Vi håller koll på omvärlden. Ta del av nyheter, artiklar och forskning inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap.


Ta med kursledaren hem!

Att utveckla nya arbetssätt, idéer och lösningar är ofta en utmaning. Tillsammans med våra konsulter har du möjlighet att nå ett ännu bättre resultat!


Få tips och följ oss på

Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Se oss på LinkedInChef- och ledarprogrammet

Gå en ledarskapsutbildning som ger dig verktyg och träning för ett effektivt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för en fungerande och hållbar kommunkation.


Utveckla dig i:

Personlig effektivitet

29-30 mar

Presentationsteknik

29-30 mar

Ledarskap för projektledare

4-5 apr

Ledarskap - Ny som chef

19-20 apr

Förhandlingsteknik

24-25 apr

Praktisk projektledning

24-25 apr

Kompetenspaketet

Halva priset på din utbildning, fria minikurser, rabatt på böcker och din egen utbildningscoach under ett års tid. Utveckla dig och dina medarbetare med Academic House kompetenspaket.


Projektprogrammet

Gå en projektledningsutbildning som ger dig verktyg och metoder för att leda, planera och arbeta i framgångsrika projekt.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Fem tips