Skriftlig kommunikation - Att skriva och nå fram


Att skriva - Skriftlig kommunikation

Ungefär sju procent av vår kommunikation uppfattas genom det skrivna ordet. Nittiotre procent uppfattas genom kroppsspråk, tonfall och röstläge. Ändå använder vi allt oftare skriftlig kommunikation i mejl, nyhetsbrev, på webben, i offerter och andra texter för att få igenom våra tankar, idéer och budskap. I kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation får du verktyg för att tränga igenom bruset och nå fram med dina budskap.

Om kursen | Kursens mål | Ur innehållet | Sagt av tidigare deltagare | Praktiska fakta

Att skriva texter hör till vardagen för många av oss. Men det är samtidigt lätt hänt att vår skriftliga kommunikation missuppfattas eller inte får avsedd effekt. Det är också vanligt att arbetet med att skriva en text tar mer tid än vad vi tänkt oss.

För att skriva texter som når fram måste du planera ditt budskap, ditt innehåll och din kanal. Både när du skriver informativa texter och när du skriver säljande texter finns det användbara verktyg som hjälper dig att skriva en text som når fram.

Kursen i skriftlig kommunikation förbereds med en individuell analys som hjälper dig att själv ringa in dina styrkor och utvecklingsbehov. Läs mer här.

 

Om kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation

Under en aktiv kursdag inriktar vi oss på metoder och verktyg för att inte endast nå ut, utan även nå in, med skrivna budskap. Dagen är praktiskt inriktad med träning både genom anpassade övningar och genom att skriva egna texter. Du kommer att få arbeta med dina budskap och anpassa dem till målgrupp och kanal.

Vi går igenom viktiga verktyg som hjälper dig att tydliggöra din skriftliga kommunikation. Vi arbetar också med att skapa struktur i din skrivprocess. Det gör dig mer effektiv i ditt skrivande och frigör tid till annat.

En tid före kursen i skriftlig kommunikation får du göra en självskattningsanalys som ligger till grund för diskussion och övningar under kursen. Analysen fungerar också som ett viktigt verktyg för dig att ha efter utbildningen. Analysen ger dig en dokumenterad och tydlig bild av dina starka egenskaper i kommunikation och vilka områden du behöver utveckla.

 

Skriftlig kommunikation


Plats och Datum:
1 juni Stockholm Boka
1 september Stockholm Boka
Flexibelt kursdatum Boka

Om kurstillfället du önskar är fullbokat, se rubriken Gruppstorlek och Köplats nedan.

Flexibelt kursdatum? Läs mer här!

I kursen Skriftlig kommunikation ingår
(Klicka på länkarna för info)


Antal dagar
1 kursdag + en halv dags minikurs

Plats
Kursen i skriftlig kommunikation ges i centrala Stockholm i Academic House lokaler på Torsgatan 26, kort gångavstånd från Stockholms Centralstation, Cityterminalen (flygbussar) och Arlanda Express, se karta. För övriga orter, se rubriken Intern utbildning nedan.

Kursavgift
6.900 kr exkl moms.
För bokningsvillkor, klicka här

Gruppstorlek och Köplats
För att skapa en bra kvalitet i din utbildning så arbetar vi med små grupper. Om ett kurstillfälle är fullbokat så kan du ställa dig på köplats. Du kan samtidigt reservera en plats på ett annat kurstillfälle. Den kursplats du inte nyttjar avbokas då automatiskt.

Intern utbildning
Om ni är en grupp kan ni även genomföra kursen i skriftlig kommunikation som företagsintern utbildning och i anpassad form. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Boka Kontakt

 

Efter kursen Att skriva – Skriftlig kommunikation får du även medverka i en extra halvdagskurs där du själv väljer när och vad du vill gå.Läs mer här om förberedelse och uppföljning av din kommunikationskurs.

|  Till sidans topp |Kursens mål

Genom att medverka i kursen Att skriva - Skriftlig kommunikation får du nycklar till att lyckas med dina skriftliga budskap. Efter kursen har du verktyg för att skriva tydliga texter, utgå från ett intresseväckande och trovärdigt innehåll och skapa en struktur som är anpassad efter din målgrupps förutsättningar. Kursen vänder sig till alla som på något sätt använder det skrivna ordet för att förmedla ett budskap. Du kan skriva nyhetsbrev, för webben, protokoll eller andra former av skriftliga meddelanden eller texter. Genom kursen får du metoder för en tydlig skriftlig kommunikation som tas emot av dina mottagare på det sätt som du har avsett.

|  Till sidans topp |Ur innehållet i kursen Skriftlig kommunikation

  • Identifiera och förmedla ditt huvudbudskap.
  • Att skriva och planera skriftlig kommunikation.
  • Att skapa tydliga sammanhang i din skriftliga kommunikation.
  • Att välja kanal och medium.
  • Skillnaden mellan informativa och säljande texter.
  • Mottagaranpassning, innehåll, ton och språk.
  • Rubriksättning, struktur och textbindning.
  • Att välja ord och fraser.
  • Uppföljning – hur kan jag följa upp min information?
  • Individuell analys av egna styrkor och utvecklingsområden i din kommunikation (görs i två etapper före och efter kursdagarna.)

|  Till sidans topp |Sagt av tidigare deltagare på kurser i kommunikation

"Jättebra. Kommer att tala varmt om kursledare och kurs."
Carina Forsberg, Umeå Universitet, våren 2011


"Praktiska övningar i balans med teori, skicklig kursledare, bra spridning/mix av kursdeltagare."
Birgitta Hall-Hogevik, Ericsson AB, hösten 2010


"Överträffade mina förväntningar."
Annika Hansson, ORC Software AB, våren 2010


"Enormt bra."
Tommy Törling, Räddningschef, Gästrike Räddningstjänst, hösten 2009


"Bra ledare – väldigt inspirerande. Otroligt bra med liten grupp."
Cecilia Boman, Affärsutvecklare, Jernhusen, hösten 2009


"Bra att upplägget följde de tankar och frågor som kom upp under arbetets gång och anpassades efter gruppen. Gjorde att allt kändes mycket konkret."
Maria Karlsson, Utredare, Riksdagens utredningstjänst, hösten 2009


|  Till sidans topp |

 
08-55 11 21 00
Kontakta oss

Referenser

"Nivån var jättebra med konkreta exempel som jag kunde applicera i min egen roll. Bra innehåll! Tid för reflektion och bra dialog med de andra deltagarna."
Annika Bild, Telia Sonera


Stockholm, Göteborg, Malmö och hela världen

Våra öppna utbildningar kan du gå i Stockholm, Göteborg och Malmö. Interna kurser, föreläsningar och konsultuppdrag inom projektledning, ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap genomför vi på den plats som passar dig bäst.


Flexibelt datum

Är det svårt att hinna med din egen utveckling? Börja då redan nu men anpassa ditt kursdatum tills det passar din kalender.


Aktuella minikurser

Positiv påverkan

3 jun

Konflikthantering

5 sep

Effektiva möten

9 sep

Effektiv Feedback

21 sep

Stresshantering

21 okt

Din hjärna på jobbet

14 nov


Nyheter och forskning

Vi håller koll på omvärlden. Ta del av nyheter, artiklar och forskning inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap.


Påbörja förändringen

Att utveckla arbetssätt, idéer och lösningar kan vara en utmaning. Tillsammans med våra konsulter har du möjlighet att nå ett ännu bättre resultat!


Få tips och följ oss på

Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Se oss på LinkedInChef- och ledarprogrammet

Gå en ledarskapsutbildning som ger dig verktyg och träning för ett effektivt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för en fungerande kommunkation.


Utveckla dig i:

Presentationsteknik

30-31 maj

Skriftlig kommunikation

1 jun

Ledarskap för projektledare

1-2 jun

Presentationsteknik

1-2 jun

Effektiv försäljning

8-9 jun

Praktisk projektledning

13-14 jun

Kompetenspaketet

Halva priset på din utbildning, fria minikurser, rabatt på böcker och din egen utbildningscoach under ett års tid. Utveckla dig och dina medarbetare med Academic House kompetenspaket.


Projektprogrammet

Gå en projektledningsutbildning som ger dig verktyg och metoder för att leda, planera och arbeta i framgångsrika projekt.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Fem tips