Så skapar du hållbar motivation

Håller du just på att planera nästa stora och påkostade personalfest? Ska du precis utlova höjda bonusar till alla? Eller är du på väg att inhandla prinsesstårtan till eftermiddagens gemensamma fika? Hejda tankarna en stund och ta först del av några tips om att skapa motivation som håller.

Forskningen kring vad som skapar och påverkar motivation hos människor har tagit olika vägar genom åren. Men det vi kan vara säkra på är att motiverade medarbetare skapar bättre resultat. Det är därför allas ansvar att vi arbetar i en organisation som ger möjlighet till långsiktig motivation. Läs här om vad du behöver för att nå dit.

motivation
 1. Vad är syftet? Först och främst, fundera över syftet med uppgiften eller projektet du ska utföra. Vad är det som du vill förbättra, utveckla eller förändra? Vad är det grundläggande problemet eller hur ser möjligheten ut? Varför är det önskvärt att göra något? Genom att definiera och förstå orsakerna till det du vill göra så ger du dig en grund för att lyckas på ett långsiktigt plan.
   

 2. Hitta utmaningen. Vad är målet för din insats och vad vill du uppnå? Är det sannolikt att du kan nå målet med de medel som du har till ditt förfogande? För att skapa motivation som håller över tiden är det viktigt att du känner att ditt mål är nåbart. Det får gärna vara utmanande och krävande men inte kännas omöjligt. Om det känns som en för svår uppgift idag, fundera över vilka konkreta åtgärder som skulle kunna göra det omöjliga möjligt.
   

 3. "What is in it for me?". För mer än etthundra år sedan fick Ivan Pavlov Nobelpriset i medicin för försöken med sina berömda hundar som lärde sig att agera på stimuli. Forskningen som tog vid därefter visade att kopplingen mellan stimuli och respons också gäller oss människor. Men betyder det att vi behöver ge dyra presenter till våra medarbetare eller lägga årets personalfest på Mallorca? Nej, naturligtvis inte. De mest kraftfulla incitamenten ligger oftast i att finnas med i en gemenskap, i ett socialt sammanhang och i känslan av att arbeta med saker som är viktiga.
   

 4. Delegera, delegera, delegera. En stark drivkraft för de flesta människor ligger i möjligheten att själv kunna påverka sina liv. Genom att arbeta målstyrt och lämna över detaljansvaret till dina medarbetare så tillgodoser du viktiga förutsättningar för långsiktig motiviation.
   

 5. Utveckling och mening. Var tydlig mot dig själv och de personer som du arbetar med om vad var och ens insats betyder för det slutliga resultatet. Säkerställ att alla från början förstår vad deras pusselbit bidrar med i det färdiga pusslet. Vi människor vill både känna att vi utvecklas och att vi bidrar till något som har en mening.

 

Lär dig mer om motivation i kurserna:

Praktisk Projektledning   Läs mer
Positiv påverkan   Läs mer
Ledarskap för Projektledare Läs mer
Kommunikativt ledarskap Läs mer
Förändringsledning Läs mer
Ledarskap - Ny som chef Läs mer

 

 

Är ni flera som ska gå en utbildning. Ta del av våra förmånliga kurspaket.

 

 

Ta stöd för din egen utvecklig och din organisations resultat. Vi anpassar alla uppdrag efter de former som passar målsättningarna bäst.


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossProjektprogrammet

Medverka i en projektledningsutbildning som ger praktiska verktyg för att lyckas i dina projekt. Du får träning och metoder för att leda och arbeta med framgångsrik projektledning.


Referenser

"Alla konstruktiva förslag och tips. Precis vad jag behövde!"
Sara Gustafson, PEAB Sverige AB


Fri minikurs

För att ytterligare förstärka effekten så bjuder vi alla deltagare i vårt öppna program på ett extra och valfritt träningstillfälle.


Förstärk dina resultat

Att införa nya arbetssätt eller förverkliga idéer och lösningar är en utmaning. Tillsammans med vårt konsultstöd får du verktyg som säkerställer dina resultat!


Utveckla dig i:

Ledarskap - Ny som chef

20-21 nov

Presentationsteknik

26-27 nov

Praktisk projektledning

26-27 nov

Kommnunikativt ledarskap

28-29 nov

Förändringsledning

28-29 nov

Praktisk projektledning

3-4 dec


Flera personer?

Har du kollegor som önskar en ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Se då närmare på våra förmånliga paket.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för bättre samarbeten.


Mer än en ny pärm i hyllan

Alla utbildningar i det öppna programmet innehåller förberedelse, uppföljning, utbildningsdagar och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet