Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Så skapar du hållbar motivation

Håller du just på att planera nästa stora och påkostade personalfest? Ska du precis utlova höjda bonusar till alla? Eller är du på väg att inhandla prinsesstårtan till eftermiddagens gemensamma fika? Hejda tankarna en stund och ta först del av några tips om att skapa motivation som håller.

Forskningen kring vad som skapar och påverkar motivation hos människor har tagit olika vägar genom åren. Men det vi kan vara säkra på är att motiverade medarbetare skapar bättre resultat. Det är därför allas ansvar att vi arbetar i en organisation som ger möjlighet till långsiktig motivation. Läs här om vad du behöver för att nå dit.

motivation
 1. Vad är syftet? Först och främst, fundera över syftet med uppgiften eller projektet du ska utföra. Vad är det som du vill förbättra, utveckla eller förändra? Vad är det grundläggande problemet eller hur ser möjligheten ut? Varför är det önskvärt att göra något? Genom att definiera och förstå orsakerna till det du vill göra så ger du dig en grund för att lyckas på ett långsiktigt plan.
   

 2. Hitta utmaningen. Vad är målet för din insats och vad vill du uppnå? Är det sannolikt att du kan nå målet med de medel som du har till ditt förfogande? För att skapa motivation som håller över tiden är det viktigt att du känner att ditt mål är nåbart. Det får gärna vara utmanande och krävande men inte kännas omöjligt. Om det känns som en för svår uppgift idag, fundera över vilka konkreta åtgärder som skulle kunna göra det omöjliga möjligt.
   

 3. "What is in it for me?". För mer än etthundra år sedan fick Ivan Pavlov Nobelpriset i medicin för försöken med sina berömda hundar som lärde sig att agera på stimuli. Forskningen som tog vid därefter visade att kopplingen mellan stimuli och respons också gäller oss människor. Men betyder det att vi behöver ge dyra presenter till våra medarbetare eller lägga årets personalfest på Mallorca? Nej, naturligtvis inte. De mest kraftfulla incitamenten ligger oftast i att finnas med i en gemenskap, i ett socialt sammanhang och i känslan av att arbeta med saker som är viktiga.
   

 4. Delegera, delegera, delegera. En stark drivkraft för de flesta människor ligger i möjligheten att själv kunna påverka sina liv. Genom att arbeta målstyrt och lämna över detaljansvaret till dina medarbetare så tillgodoser du viktiga förutsättningar för långsiktig motiviation.
   

 5. Utveckling och mening. Var tydlig mot dig själv och de personer som du arbetar med om vad var och ens insats betyder för det slutliga resultatet. Säkerställ att alla från början förstår vad deras pusselbit bidrar med i det färdiga pusslet. Vi människor vill både känna att vi utvecklas och att vi bidrar till något som har en mening.

 

Lär dig mer om motivation i kurserna:

Praktisk Projektledning   Läs mer
Positiv påverkan   Läs mer
Ledarskap för Projektledare Läs mer
Kommunikativt ledarskap Läs mer
Förändringsledning Läs mer
Ledarskap - Ny som chef Läs mer

 

 

Är ni flera som ska gå en utbildning. Ta del av våra förmånliga kurspaket.

 

 

Ta stöd för din egen utvecklig och din organisations resultat. Vi anpassar alla uppdrag efter de former som passar målsättningarna bäst.

 

 

 

Minikurs ingår i din utbildning


För att få en ännu bättre effekt av din utbildning så bjuder vi dig på en valfri extra halvdags minikurs i ledarskap, kommunikation, projekt eller affärsmannaskap.

 

 

 

Kurser i närtid


Personlig effektivitet 13 feb
Praktisk projektledning 21-22 feb
Presentationssteknik 18-19 mar
Förändringsledning 19-20 mar
Feedback 21 mar
Effektiv försäljning 8-9 apr
Praktisk projektledning 10-11 apr
Presentationsteknik 10-11 apr

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet