Fem tips om prestation

Vart fjärde år kämpar världens ledande atleter i den mest prestigefyllda tävlingen av alla, Olympiska spelen. År av förberedelser och träning ska ge toppresultat i precis rätt ögonblick. Utmaningen blir inte mindre av att detta för många är den enda chansen som ges. Att prestera under sådana former kräver sin person.

Men hur lyckas man att prestera när det gäller? Och inte minst, hur lyckas du som ledare att skapa rätt förutsättningar för att dina medarbetare ska prestera förväntat resultat just när det behövs som bäst? Att få en individ att leda det större projektet med framgång, att ro den stora affären i land eller för all del, att slå världsrekord i höjdhopp. Fem tips handlar denna gång om att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att prestera toppresultat.

 1. Vidga komfortzonen. Eller trygghetszonen som den också brukar benämnas. Vi har alla individuella gränser för vad vi är villiga att hantera och vad vi klarar av. En undre gräns för vilka motgångar vi tror oss kunna möta och en övre gräns för vilka utmaningar och möjligheter vi kan uppnå. Inom dessa gränser känner vi oss bekväma och rör oss i sammanhang som vi känner att vi behärskar. Som ledare har du en viktig uppgift i att försöka vidga zonen. Det är nämligen så att gränserna endast bestämmer vår uppfattning om vår förmåga, inte vad vi faktiskt kan prestera. Genom att ge nya möjligheter och utmaningar så hjälper du personen att kliva ur sin komfortzon. När vi klarar av att gå i mål med en ny utmaning, oavsett om det handlar om ett större projekt eller ett marathonlopp, så får vi ett bättre självförtroende och kan höja våra ambitioner.
   

 2. Skapa delaktighet. Att få vara med och påverka, fatta beslut och ta del av resultat är ett av de områden som som chefer och ledare ofta underskattar mest. Alla individer har ett behov av att få ta del av information som påverkar deras egen vardag. Att uppleva sig åsidosatt kan ha förödande effekter på prestationsförmågan. Om vi istället upplever att vi har inflytande på saker som rör vårt arbete eller vår arbetsmiljö så känner vi oss delaktiga på ett helt annat sätt. Detta gör att vår prestationsförmåga och motivation höjs. Det är emellertid viktigt att inte blanda samman ordet delaktighet med ordet detaljer. Att vara delaktig är sällan samma sak som att ha detaljkontroll.
   

 3. Delegera och ge ansvar. Som chef eller ledare är delegering en svår men viktig konst. Att ge medarbetarna eget ansvar utan att detaljstyra är ett område som lätt kan kännas obekvämt. Även om du har fullt förtroende för dina medarbetares kompetens, erfarenhet och förmåga så vill du ändå ha kontroll över processen. Eller hur? Det du då skapar är ett beroende som vare sig du själv, medarbetaren eller företaget har nytta av. Det enda du skapar är en kö av personer vid ditt skrivbord som ska "stämma av" eller "få godkänt" i en fråga som de egentligen bäst bestämmer själv kring. Genom att ge personer egna ansvarsområden och utrymme att fatta egna beslut så kommer du inte endast att höja den individuella prestationen, du kommer också att öka takten och höja effektiviteten i din organisation.
   

 4. Behövs fler eller större utmaningar? Även den mest stimulerande och utmanande uppgiften blir till slut till rutin. Simmaren Michael Phelps uttryckte direkt efter sitt åttonde OS-guld att han istället skulle satsa på några nya distanser att utmanas av. Några av de tidigare distanserna var det därmed dags att lägga åt sidan. Som ledare behöver du ständigt vara uppmärksam på var dina medarbetare står. För att stimulera till insatser som sticker ut så måste varje individ möta nya utmaningar. Ta ett samtal med dina medarbetare och känn efter vad som utmanar dem idag och vad de tror utmanar dem i framtiden. Glöm inte att vidga komfortzonen!
   

 5. De viktiga målen. Åt vilket håll ska vi gå? Vad ska vi uppnå med uppgiften? Vilket resultat förväntas? En mycket vanlig anledning till låg prestation är att vi inte har kännedom om vad som förväntas av oss. Sätt upp individuella mål tillsammans med medarbetaren och koppla dem till verksamhets- eller projektmålen. För att skapa engagemang inför en uppgift är det viktigt att vi ges möjlighet att påverka våra mål och, inte minst, acceptera dem.

 

Träna och få feedback på ditt ledarskap i kurserna:

Personlig kommunikation Ledarskap - Ny som chef
Ledarskap för projektledare Coachande ledarskap

 


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Projektprogrammet

Medverka i en projektledningsutbildning som ger dig praktiska och konkreta verktyg för att lyckas. Du får träning för att leda och arbeta med framgångsrika projekt.


Referenser

"Mycket trevlig kurs med en om möjligt ännu trevligare kursledare. Jag är MYCKET nöjd!"
Tomas Dahlin, Norma Group AB


Fri minikurs

För att förstärka effekten så bjuder vi alla deltagare i vårt öppna program på ett extra och valfritt träningstillfälle.


Förstärk dina resultat

Att införa nya arbetssätt eller förverkliga idéer och lösningar kan vara en utmaning. Tillsammans med vårt konsultstöd får du verktyg som säkerställer dina resultat!


Utveckla dig i:

Praktisk projektledning

2-3 okt

Kommunikativt ledarskap

3-4 okt

Projektledning fortsättning

4-5 okt

Förhandlingsteknik

10-11 okt

Personlig effektivitet

10-11 okt

Ledarskap - Ny som chef

11-12 okt


Flera personer?

Har du kollegor som önskar en ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Se då närmare på våra förmånliga paket.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för bättre samarbeten.


Mer än en ny pärm i hyllan

Alla utbildningar i det öppna programmet innehåller förberedelse, uppföljning, utbildningsdagar och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet