Att leda i förändring - Kurs i Förändringsledning och förändringsarbete


Förändringsledning

70% av påbörjade förändringsarbeten når inte de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna till detta är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och synligt ledarskap. Denna kurs i förändringsledning ger dig insikt, verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med din organisations förändringsarbete.

Om kursen | Kursens mål | Ur innehållet | Sagt av tidigare deltagare | Praktiska fakta

Förändring i verksamheter, projekt och organisationer har blivit vardag för oss. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen i kombination med accelererande omvärldsbehov ställer stora krav på anpassning och ett genomtänkt ledarskap. Men i en förändring uppstår ofta nya processer och reaktioner. Det är viktigt att vara uppmärksam på fällor att undvika och mål att uppnå. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver därför förankring, förberedelse och insikt.


Om kursen i förändringsledning

Under två dagar fokuserar vi på att ge dig konkreta verktyg för att driva förändringsarbete och få med dig dina medarbetare genom hela processen. Vi ser närmare på förutsättningar, visioner och individers reaktioner i förändringsarbetet. Vi tittar på erkända modeller och verktyg för förändringsarbete och ser hur du kan använda dig av dem i praktiken. Du lär dig också att tillämpa viktiga framgångsfaktorer i ditt ledarskap.

En tid innan kursen får du svara på ett antal förberedande frågor som ligger till grund för diskussion och övningar under kursen.

Efter kursen får du även medverka i en extra halvdags kurs där du själv väljer när och vad du vill gå. Läs mer här om förberedelse och uppföljning av din kurs i förändringsarbete.

|  Till sidans topp |

 

Förändringsledning


Plats och Datum:
6-7 mars Stockholm Boka
20-21 maj Stockholm Boka
Flexibelt kursdatum Boka

Om kurstillfället du önskar är fullbokat, se rubriken Gruppstorlek och Köplats nedan.

Flexibelt kursdatum? Läs mer här!

I kursen Förändringsledning ingår
(Klicka på länkarna för mer info)


Antal dagar
2 kursdagar + en halv dags minikurs

Plats
Kursen i förändringsledning ges i centrala Stockholm, Malmö och Göteborg. I Stockholm ges kursen i Academic House lokaler på Torsgatan 30, kort gångavstånd från Stockholms Centralstation, Cityterminalen (flygbussar) och Arlanda Express, se karta. För övriga orter, se rubriken Intern utbildning nedan.

Kursavgift
13.900 kr exkl moms.
För bokningsvillkor, klicka här

Gruppstorlek och Köplats
Vi arbetar med små grupper för att ge dig en bra kvalitet i din utbildning. Om ett kurstillfälle är fullbokat så kan du ställa dig på köplats. Du kan samtidigt reservera en preliminär plats på ett annat kurstillfälle. Den kursplats du inte nyttjar avbokas automatiskt.

Intern utbildning
Om ni är en grupp kan ni även genomföra utbildningen i förändringsledning som företagsintern kurs och i anpassad form. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Ladda ned och skriv ut en kursbeskrivning pdf)

Kontakta mig om Förändringsledning


Kursen Förändringslednings mål

Kursen i förändringsledning ger dig verktyg för att se möjligheter och risker i ett modernt förändringsarbete. Du kommer att kunna ansvara för din organisations förändringsledning, hantera förändringsprocessen, kommunicera budskapen och analysera framgångarna.

Efter kursen kan du ta rollen att vara din organisations förändringsambassadör och leda komplexa förändringsprojekt. Du kommer att ha redskap och träning för att stötta medarbetare och minska motståndet i ett förändringsarbete. Kursen kommer också att ge dig träning för att i din förändringsledning hantera den viktiga kommunikationen genom processen.

|  Till sidans topp |Ur innehållet

 • Förändringens utmaningar och framgångsfaktorer
 • Strategiska val och betydelsen av lyckade förändringar
 • Förändringens faser för individen och organisationen
 • Vision och mål för förändringen
 • Att driva förändringsarbete i form av projekt och program
 • Ledarskap och roller i förändringsarbete
 • Kommunikation och information, planering och genomförande
 • Hantera frustration, förvirring och motstånd i organisationen
 • Feedback och delaktighet i förändringsarbetet
 • Effektiv inlärning och förändring
 • Identifiera och hantera risker och hinder
 • Att mäta och följa upp framstegen
 • Individuella frågor kring egna styrkor och utvecklingsområden (görs i två etapper före och efter kursdagarna)

|  Till sidans topp |Sagt av tidigare deltagare på kursen i förändringsledning


"Kursen och föreläsaren var ständigt engagerande."
Niklas Lundell, KVD, hösten 2017


"Mycket kunnig, pedagogisk och erfaren kursledare som brann för ämnet. Bra upplägg med DISC-analysen, alla övningar och kursmaterialet."
Carl-Johan Johansson, E.ON. Försäljning Sverige AB, hösten 2015


"Bra balans mellan föredrag och övningar. Kursledarens egna erfarenheter varvades in bra. Verktyg att använda. Bra med få deltagare."
Jonas Björk Lindström, Tidningsbärarna, hösten 2015


"Bra nivå – användbara verktyg som är lätta att relatera till den egna verksamheten."
Ulrika Lind, egen företagare, hösten 2015


"Bra grupparbeten, övningar och erfarenhetsutbyten. Bra att koppla ihop individens förändringsprocess med det praktiska, som plan och genomförande."
Anne-Lie Ahlqvist, Försvarsmakten, hösten 2014


"Två intensiva dagar med mycket bra reflektioner, diskussioner och berikande kunskaper! Bra upplägg och bra mix mellan teori och praktik. Tack för en bra kurs!"
Charlotta Borelius, Landstinget Dalarna, våren 2014


"Bra upplägg; teori varvat med övningar och grupparbete. Tydlig, saklig information med möjlighet till diskussioner. Kurserna på Academic House håller en hög standard."
Gunilla Kaneberg, våren 2014


"Roligt och bra med egna erfarenheter från kursledarens karriär!"
Annika Hansson, ORC Software


"Jag är enormt nöjd med kursen i allmänhet och kursledaren i synnerhet. Bra att kursledaren tog tillvara på den kompetens som fanns i gruppen."
Ewa Wickenberg, Redovisningsekonom, Dagab AB


"Bra mix av teori och övningar, samt en mycket bra, erfaren och pedagogisk kursledare."
Svante Drejenstam, Projektledare, EDB Consulting Group


"Bra erfarenhetsutbyte med andra deltagare."
Ingrid Eriksson, Projektledare, Sundsvall Energi AB


|  Till sidans topp |


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossReferenser

"Fantastisk möjlighet att få öva praktiskt i en trygg miljö med kompetent handledning. Stort tack till kursledaren."
Martina Bruzelius, Vasamuséet


Stockholm, Göteborg, Malmö... eller där du vill!

Academic House öppna utbildningar medverkar du på i Stockholm, Göteborg och Malmö. Interna kurser, föreläsningar, analyser och konsultuppdrag inom projektledning, ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap genomför vi där det passar dig och dina kollegor bäst.


Flexibelt datum

Är det svårt att hinna med din egen utveckling? Kanske många saker som "bara" ska bli klara först? Börja då redan idag men anpassa dina kursdatum till när det passar in i din kalender.


Aktuella minikurser

Stresshantering

14 dec

Kreativa workshops

1 feb

Positiv påverkan

19 feb

Effektiv feedback

8 mar

Kreativa workshops

11 mar

Effektiv feedback

8 apr


Nyheter och forskning

Vi håller koll på omvärlden. Ta del av nyheter, artiklar och forskning inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap.


Ta med kursledaren hem!

Att utveckla nya arbetssätt, idéer och lösningar är en utmaning. Tillsammans med vårt konsultstöd har du möjlighet att nå ett ännu bättre resultat!


Chef- och ledarprogrammet

Gå en ledarskapsutbildning som ger dig verktyg och träning för ett effektivt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.


Person- och Grupprofil

Utveckla er som grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för en fungerande och hållbar kommunkation.


Utveckla dig i:

Praktisk kommunikation

12-13 dec

Projektledning fortsättning

12-13 dec

Praktisk projektledning

16-17 jan

Personlig effektivitet

28-29 jan

Praktisk projektledning

28-29 jan

Projektledning fortsättning

30-31 jan

Kompetenspaketet

Halva priset på din utbildning, fria minikurser, rabatt på böcker och din egen utbildningscoach under ett års tid. Utveckla dig och dina medarbetare med Academic House kompetenspaket.


Projektprogrammet

Gå en projektledningsutbildning som ger dig verktyg och metoder för att leda, planera och arbeta i framgångsrika projekt.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet