Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Användarvillkor & Integritetspolicy


Denna sida innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, om vilka cookies som används på Academic House webbplats och om hur du får använda innehållet på webbplatsen. Ägare av webbplatsen är Academic Consultant House AB, i denna text nämnd som Academic House.

Dataskyddspolicy | Användning av cookies | Upphovsrätt och materiella rättigheter

 


Behandling av personuppgifter och dataskyddspolicy

Academic House värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid vår behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Genom att beställa eller använda Academic House tjänster eller produkter accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Academic House kommunicerar och skickar information till dig, t ex genom digitala kanaler.


Insamling och behandling av personuppgifter

Denna dataskyddspolicy täcker all information som vi samlar in. Informationen kan t ex komma från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon, mail eller genom fysiska möten i andra sammanhang. Information som vi samlar kan vara person- och kontaktinformation (t ex namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll och din nuvarande eller tidigare arbetsplats), betalningsinformation (t ex fakturaadress, referensperson och annan relevant faktureringsinformation), information om tjänster och produkter (t ex utbildningar och nyhetsbrev), historisk information (t ex tidigare medverkan på utbildningar) och enhetsinformation (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Vi använder all information i syfte att ingå eller uppfylla ett avtalsförhållande, ge dig relevant information om tjänster eller produkter, förbättra din användarupplevelse i din kommunikation med oss eller för att kunna utföra våra uppdrag.

 

Rättslig grund för behandling och lagring

Academic House behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och direktiv. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis att marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats eller att utveckla vår webbplats och våra tjänster och produkter. Rättsliga grunder för vår behandling och lagring av personuppgifter är:

Avtal – När vi har ingått ett avtalsförhållande med dig, din arbetsgivare eller uppdragsgivare där hantering av information är nödvändig för att vi ska kunna utföra uppdraget. Exempel: Du medverkar på en av våra utbildningar eller köper någon av våra andra tjänster/produkter.

Samtycke – Då du har godkänt att vi registrerar uppgifter om dig. Exempel: Du har anmält dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev eller bett om information om någon av våra utbildningar.

Intresseavvägning – När det finns ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Exempel: Du besöker vår webbplats och vi har ett intresse i att utveckla denna eller ett intresse i att ge dig relevant information om våra tjänster och produkter.

Rättslig förpliktelse – Om det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter.

Vi sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att uppfylla informationens syfte eller för att utföra våra åtaganden eller tills du eller vi av någon annan anledning vill avsluta kontakten.

 

Säkerhet och utlämnande av personuppgifter

Academic House värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och skyddar dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi följer tekniska och legala krav för att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part. I de fall tredje parts lösningar, t ex en IT-tjänst, används kan dina uppgifter komma att delas med dessa samarbetspartners för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. För sådana samarbeten har Academic House tecknat separata dataskydds- och/eller sekretessavtal för att säkerställa och skydda dina uppgifter. I förekommande fall kan dina uppgifter komma att användas av tredje part i ett sammanhang utanför Academic House webbplats, exempelvis i ett annonsnätverk, för att en samarbetspartner ska kunna uppfylla sina åtaganden med Academic House. I det fall Academic House tillgångar, eller en väsentlig del av Academic House tillgångar, förvärvas av tredje part kan personuppgifter komma att delas vidare till denne i syfte att fortsatt kunna uppfylla ingångna åtaganden gentemot dig.Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig lagstiftning och EU-direktiv, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi har behandlat om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att begära att vi ska radera eller anonymisera dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Academic Consultant House AB med organisationsnummer 556477-1276. Vi har en ansvarig person för dataskyddsfrågor som du kan kontakta för frågor och upplysningar. Kontakta oss här.

|  Till sidans topp |

 


Användning av cookies

Academic House använder cookies på vår webbplats och i förekommande fall i vår övriga kommunikation med digitala verktyg, t ex mail. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder onlinetjänster för att underlätta vissa funktioner, som t ex navigering på en webbplats.


Vi använder cookies i första hand för att förbättra din användarupplevelse men även för att samla statistik och information om hur webbplatsen används i syfte att erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar. Informationen gör det bland annat möjligt för oss att utveckla webbplatsen.


På Academic House webbplats använder vi följande cookies:

Cookie   Uppgifter som lagras   Syfte

Google Analytics

 

Främst opersonliga uppgifter såsom IP-adress, webbläsarinställningar, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 

Samlar statistik om hur vår webbplats används och för att förbättra och utveckla användarupplevelsen.

Addthis

 

Främst opersonliga uppgifter såsom geografisk information och information kopplad till respektive sociala media.

 

Används för att besökare på webbplatsen själva ska kunna dela innehåll med andra personer genom t ex mail eller sociala medier.

Upsales

 

Uppgifter som du själv valt att lämna till oss eller som finns tillgängliga genom publika och legala informationstjänster eller sådana uppgifter som finns på er webbplats. T ex namn, titel, telefonnummer och e-postadress.

 

Används för att hantera uppgifter där vi ser att vi kan ha ömsesidigt intresse/behov av att du får relevant och korrekt information om våra produkter och tjänster. Uppgifterna används även för att samla statistik kring hur vår webbplats används samt anpassa innehåll på webbplatsen och kommunicera via epost. 

Jotform

 

Uppgifter du lämnar i samband med förberedelser och uppföljningar av din utbildning. Uppgifterna avpersonifieras vid behandling och används endast anonymt tillsammans med andra deltagares uppgifter.

 

Uppgifterna hjälper oss att förbereda din utbildning och att följa upp att den ger dig önskade resultat.

Cookie banner

 

Lagrar inga personliga uppgifter och används inte för att samla information eller statistik.

 

Döljer cookiebannern att inte visas nästa gång du besöker webbplatsen.

 

Att undvika cookies

Många webbläsare är inställda för att acceptera cookies. Om du inte accepterar användning av dem kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer om hur du gör detta på din webbläsares hjälpsidor. Tänk också på att funktionaliteten på webbplatser då kan begränsas.


Sociala nätverk

Academic House webbplats bäddar ibland in delningsverktyg och innehåll från tredje parts leverantörer såsom t ex sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Academic House webbplats. Dessa cookies styrs i sin helhet från tredje parts leverantören och Academic House har ingen åtkomst till dem. Du bör därför kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies.

|  Till sidans topp |

 

 

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen tillhör Academic House eller tredje part i samarbete med Academic House. Allt innehåll skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning.


Användning av Academic House varumärke

Användning av Academic House varumärke får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Academic House skriftliga godkännande. För användning av Academic House varumärke i annonsering och marknadsföring av Academic House produkter och tjänster krävs ett skriftligt godkännande.


Användning av innehållet på webbplatsen

Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, kopieras, publiceras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan skriftligt godkännande från Academic House. Du får ta tillfälliga kopior av innehåll och skriva ut innehåll på denna webbplats i syfte att fördjupa dig i eller presentera Academic House tjänster och produkter. Du får också länka till vår webbplats. Om du tar kopior av information på webbplatsen får du inte ändra informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Academic House namn.


Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enda grund för viktiga beslut. Vi arbetar ständigt för att all information på Academic House webbplats ska vara uppdaterad och korrekt. Men exempelvis skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel kan resultera i missledande information. Detta innebär att Academic House inte kan ta ansvar för att informationen alltid är uppdaterad och korrekt.


Om Academic House länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk avsedd att underlätta för användaren och Academic House tar därför inget ansvar för innehållet eller korrektheten i informationen på tredje parts webbplats.

 

Ändringar och tillägg till policy och villkor

Denna integritetspolicy och dessa användarvillkor kan komma att ändras och uppdateras om exempelvis lagändringar eller andra förändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser dessa villkor för att ta del av den senaste versionen.


Academic House dataskyddspolicy och användarvillkor uppdaterades senast 2018-05-04


|  Till sidans topp |

 

 

 

Minikurs ingår


För att få ännu mer effekt av din utbildning så bjuder vi dig på en valfri extra halvdags minikurs i ledarskap, kommunikation, projekt eller affärsmannaskap.

 

 

 

Närmaste kursstarter


Praktisk projektledning 29-30 aug
Projektprogrammet 29 aug
Projektledning 1+2 29 aug
Presentationsteknik 11-12 sep
Chef- och Ledarprogrammet 16 sep
Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep
Förändringsledning 18-19 sep
Personlig effektivitet 19 sep

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet