Academic House banner>
"Tack för två otroligt givande dagar.
Jag är mycket nöjd och fick ut massor."
LÄS RECENSIONER
Academic House

Verktyg för personprofil och gruppanalys


Analysverktyg

Idag är ett bra samarbete med kollegor och samarbetspartners en nyckelfaktor för att nå uppställda mål. Genom att göra en personprofil, gruppanalys eller 360°-feedback så skapar du insikt om egna och andras beteendemönster. Med förståelse för olika kommunikationssätt har du möjlighet att anpassa ditt beteende och nå bättre resultat.


Extended DISC Personprofil | Extended DISC Teamanalys | 360°-feedback | Certifiering

 

 

Extended DISC Person- och Kommunikationsprofil

Extended DISC belyser olika människors beteende- och kommunikationsmönster. Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett diskussionsverktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera. Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Och hur andras beteende påverkar dig.

Genom en personprofil får du en tydlig bild av ditt naturliga beteende och sådant som du upplever krävs av dig i din nuvarande roll. Tillsammans med ditt team eller din projektgrupp så får du även en bra grund för att tydliggöra faktorer som kan påverka ert samarbete.

extended_disc

En person- och kommunikationsprofil kan utgå från en mängd olika roller och kompetenser. Vi kan därför anpassa Extended DISC-profilerna efter dig och dina medarbetare för att få stöd i de specifika situationer som just ni brukar möta. De kan till exempel göras för:

 • Chefer och ledare
 • Projektledare
 • Säljare
 • Administration
 • IT-specialist
 • Förändringsledare
 • Kundservice
 • Systemutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Ny på jobbet
 • Teamledare
 • Idrott
 • Konfliktsitutationer
 • Press och stress
 • Specialister
 • Service
 • Utbildare och tränare
 • Rekrytering
 • Sjukvård
 • Säkerhet
 •  

  När man gör en Extended DISC personprofil är det viktigt att känna till att den aldrig resulterar i någon form av värdering som t ex "bra eller dålig", "skicklig eller oskicklig", "intelligent eller ointelligent". Det finns därför inga rätt eller fel personprofiler. Det finns bara olika profiler som man kan vinna på att förstå och anpassa sig efter.


  Extended DISC personprofil ingår som ett moment i våra utbildningsprogram Chef- och Ledarprogrammet och Projektprogrammet. En Extended DISC personprofil kan genomföras i samband med någon av våra övriga kurser och utbildningar men även helt fristående från dessa.


  I samband med att du gör din personprofil så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

  |  Kontakta oss för pris och mer information |

   

   

  |  Till sidans topp |

   

   

   

   

   

  Extended DISC Teamanalys

  Grupper skapar som regel bättre resultat ju fler olikheter som finns representerade i teamet. För att lyckas med att nå era mål så är det därför viktigt att alla förstår, respekterar och värdesätter individuella skillnader. På så sätt får vi bra förutsättningar för att skapa bra samarbeten.

  Med en Extended DISC Teamanalys kan du utveckla samarbetet i gruppen eller organisationen. Genom att skapa insikt i kollegors beteendeprofiler ökar ni förståelsen för olika kommunikationsstilar. Ni kan på så sätt med små medel utveckla teamkänslan, förbättra samarbeten och undvika onödiga konflikter.

  extended_disc_certifiering

  Extended DISC Teamanalys ger dig och din grupp även en tydlig bild av vilka talanger ni har i gruppen, vilka som eventuellt saknas och vad ni kan göra åt det.

  |  Kontakta oss för pris och mer information |

   

   

  |  Till sidans topp |

   

   

   

   

   

  360°-feedback

  Genom en 360°-feedback får du direkt feedback på din omgivnings upplevelse av dina beteenden och färdigheter.

  En 360°-feedback underlättar konstruktiv feedback och ökar öppenheten mellan personer och grupper. Feedbacken ger även en god inblick i om ett gap finns i uppfattningar om oss själva och andra personer.

  extended_disc_certifiering

  I samband med att du gör en 360°-feedback så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

  |  Kontakta oss för pris och mer information |

   

   

  |  Till sidans topp |

   

   

   

   

   

  Certifiering

  Du kan också certifiera dig som Extended DISC-handledare. Med en certifiering har du möjlighet att genomföra egna personprofiler och grupprofiler för dina medarbetare, klienter eller andra personer i din omgivning.

  En certifiering ger dig ett bra verktyg för att se vilket beteende vi själva och våra medarbetare har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas.

  extended_disc_certifiering

  |  Läs mer om Extended DISC certifiering |

   

   

   

   

   

  Kontakta oss för mer information om hur du kan utveckla dig och ditt team med hjälp av verktyg för personprofil, teamanalys och 360°-feedback. Klicka här eller ring 08-55 11 21 00.

  |  Till sidans topp |

  Distansutbildning?


  Har du inte möjlighet att medverka på kursen på plats? Många av våra utbildningar kan du även gå på distans.

   

   

   

  Referenser


  "Mycket tid för diskussioner utan att något behövde strykas – väldigt väl planerat och genomfört. Det gick verkligen att applicera de olika momenten på den egna verksamheten."
  Ingela Loell, Centrum för Molekylär Medicin

   

   

   

  Kursstarter i närtid


  Praktisk projektledning 29-30 aug
  Projektprogrammet 29 aug
  Projektledning 1+2 29 aug
  Presentationsteknik 11-12 sep
  Chef- och Ledarprogrammet 16 sep
  Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep
  Förändringsledning 18-19 sep
  Personlig effektivitet 19 sep

   

   

   

  Tillämpa dina kunskaper


  Kom igång med dina nya kunskaper direkt efter kursen. Lägg till en digital tillämpningsdel och få fortsatt träning när du är tillbaka på ditt arbete.

   

   

   

  Aktuella minikurser


  Kreativa workshops 20 sep
  Stresshantering 18 okt
  Effektiva möten 15 nov
  Feedback 13 dec
  Konflikthantering 7 feb
  Positiv påverkan 21 mar

   

   

   

  Varför hör de inte vad jag säger?


  Utveckla din kommunikation med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Med en Extended DISC personprofil har du möjlighet att anpassa dina budskap och nå fram på ett bättre och tydligare sätt.

   

   

   

  Vad ingår i kursen?


  I alla öppna utbildningar ingår:
  • Digital uppstartsdel med individuella frågor
  • Lärarledda kursdagar
  • Uppföljning efter din kurs
  • Valfri halvdags minikurs
  • Dokumentation
  • Intyg/Certifikat
  I flera utbildningar så kan du även lägga till en digital tillämpningsdel. Under 6 månader efter kursen får du då repetition, övningar och träning att genomföra på din arbetsplats.

   

   

   

  Håll dig uppdaterad...


  ...och få aktuella nyheter och tips. Välj ett eller flera ämnen som du är intresserad av och anmäl dig här!

  Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet