Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Fem tips om att coacha till framgång

Coaching har blivit ett modeord i dagens ledarskap. Med rätt metod och coachingteknik finns det mycket att vinna för både chef och medarbetare. Men det är inte bara chefer som har nytta av coachingens fördelar.

Att få hjälp att komma förbi problem eller besvärliga processer är något som de flesta av oss har nytta av någon gång. Och som de flesta av oss också kan genomföra. 

Idag hamnar vi alla någon gång i situationer som vi tidigare inte har prövat. Att någon är ny på jobbet, har blivit tilldelad ett större projekt eller känner sig allmänt vilsen i en problemlösning är ju trots allt väldigt vanligt. Frågor som till exempel: Vad är viktigt i den här rollen? Hur sköts saker på det här stället? Vad exakt är det som jag ska uppnå? Hur ska jag nå dit? Vilken planering måste jag göra och Hur kommer jag att mätas? är då viktiga att hitta svaren på.

Men hur ska jag då agera som coach? Vilka fallgropar finns det och hur når jag framgång utan att behöva detaljstyra? Det ska vi reda ut här.

 1. Ta in information. Innan du kommer med snabba lösningar och ”quick-fix”, se till att skaffa dig information om vad som har gjorts eller vad personen redan har försökt att göra. Detta är viktigt för att kunna ge dig själv en bas för att starta din coaching. Det är väldigt lätt att direkt komma med färdiga lösningar, ta över och berätta vad som ska göras. Gör inte det, coachingens grundtanke är att det är personen du coachar som ska komma med lösningarna. Ställ frågor som: Visa mig vad du har gjort hittills och Visa mig vad du har försökt att genomföra. Konsten är att ta in rätt information genom att ställa rätt frågor, att lyssna och att observera. Gör du detta på rätt sätt så vet du snart vad som ska göras, vad som har gjorts och vad din adept kan göra.

   

 2. Klargör målsättningarna. När du har förstått vad personen kan göra så behöver ni komma överens om målsättningarna för personen eller teamet. Coachens uppgift är i det här läget att skapa en vision att ta till sig. Genom att bygga upp en gemensam bild av hur det slutliga resultatet kommer att se ut så lägger du samtidigt grundstenarna för att nå framgång. I denna fas ställer du frågor som: Vad vill du skapa? Hur ser din målsättning ut och hur kommer du att nå den? Hur trovärdigt är det att vi lyckas? På vilket sätt inspirerar det dig? Känns det som en utmaning som är värd att lägga tid på?

   

 3. Agera. Nu är det dags att ge processen fart och se till att det börjar hända saker. För att detta ska lyckas så måste ni ha riktlinjerna klara. Kom överens om vad som ska göras, vilket mandat olika personer har och vilken frihet som finns för att göra misstag. Sätt gärna upp olika vägar till en lösning för att pröva er fram. Gör upp en plan där ni ställer er frågor som: Vad kan vi göra/pröva? Vilka möjligheter har vi? Hur kan vi gå tillväga? Hur skulle det vara om vi prövade att…?

   

 4. Skapa kontroll. Som coach så ska du inte endast hjälpa din adept att genomföra saker och lösa problem. Du bör även hjälpa till att kontrollera att framstegen som görs är i linje med målsättningarna. Lyckas vi? Kan vi tydliggöra det som vi har lärt oss? Är det kanske till och med möjligt att höja målen om det behövs? Ditt mål som coach är här att förbättra resultatet och ge din adept självförtroende att ta dessa steg på egen hand och utan din hjälp. För att lyckas med detta så behöver du få dem att tänka. Ställ många frågor och använd feedback i era samtal. Hur tycker du att det känns? Vad är det som fungerar? Vad fungerar inte? Var inte rädd för att tala öppet och var tydlig i din kommunikation. Jag har noterat att du… Varför tror du att det är på det sättet?

   

 5. Följ upp och återkoppla. Ett effektivt sätt att genomföra en coachinginsats är att bygga upp den i etapper för att nå olika mål. I dessa fall så kommer du att behöva gå tillbaka och återkoppla till målen. Kanske revidera dem och höja ribban med mer utmanande uppgifter. Se till att eftersträva möjligheter att pröva och testa saker. Du kanske även behöver ändra din egen coachstil i takt med att personen känner sig säkrare i utvecklingen. Om du har lyckats så kommer du i takt med detta också att behöva tona ned din egen roll som coach. Även i detta stadium är frågorna av vikt, ställ många. Var var vi någonstans…? Vad har vi lärt oss så här långt? Hur tycker du att det känns? Hur kan vi använda oss av detta i…? Vad tror du om att gå vidare till/pröva…? Hur säker känner du dig på uppgiften? Vilken hjälp känner du att du fortfarande vill ha? Vad ska du göra nu?

Kom ihåg att coaching är en process med målet att få din adept att själv lösa problem och bli helt självgående. Var därför noga med att vara tydlig och att tona ned din egen roll. På så sätt så kommer du inom kort att ha tid över för annat.

 

Utveckla, praktisera och få feedback i kurserna:

Coachande ledarskap Läs mer
Ledarskap - Ny som chef Läs mer
Praktisk Projektledning   Läs mer
Ledarskap för Projektledare Läs mer

 

 

 

 

 

Minikurs ingår i din utbildning


För att få en ännu bättre effekt av din utbildning så bjuder vi dig på en valfri extra halvdags minikurs i ledarskap, kommunikation, projekt eller affärsmannaskap.

 

 

 

Kurser i närtid


Konflikthantering 19 apr
Förhandlingsteknik 22-23 apr
Ledarskap - Ny som chef 22-23 apr
Projektledning fortsättning 24-25 apr
Ledarskap - Ny som chef 14-15 maj
Ledarskap för projektledare 15-16 maj
Kommunikativt ledarskap 20-21 maj
Personlig effektivitet 21 maj

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet