Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Fem tips för oroliga tider - Att hantera förändring


Det råder turbulenta tider på världens marknader. Tidningar och tv-nyheter fylls av katastrofrubriker och vi har sett stora förändringar inom olika organisationer. Uppsägningar, omstruktureringar och sammanslagningar gör att många svåra beslut måste fattas.

Oavsett om vi agerar på företagsnivå, på avdelningsnivå, på projektnivå eller på individnivå så påverkas de flesta av oss på ett eller annat sätt.

Är detta då endast negativt? Det kan lätt tyckas så men en förändring kan, med rätt angreppssätt, istället få positiva effekter för de inblandade. Genom att redan från början arbeta på ett genomtänkt och planerat sätt så kan det som såg ut att vara en svår motgång istället vändas till en långsiktig framgång.

Denna gång ger vi dig därför fem viktiga tips för hur du och dina medarbetare ska lyckas med ett framgångsrikt förändringsarbete.

 
 1. Informera, informera, informera. Nyckeln till att lyckas med ett förändringsarbete är att få med alla medarbetare i processen. Du bör se till att ge full information till de personer som kommer att påverkas. Ge svar på frågor som; Vad ska förändras? Varför sker förändringen? och Vad kommer den att resultera i? Göm inte undan detaljer som känns obehagliga eller som du inte tycker är väsentliga just nu. Se istället till att lägga alla kort på bordet direkt, detta har du mångfaldigt tillbaka senare i processen. Ge även dina medarbetare tid för att smälta informationen och för att reflektera. Du har själv förmodligen haft den tiden och du bör ge dina medarbetare samma chans.
   

 2. Skapa delaktighet. Ge inblandade personer en möjlighet att delta i och, om det är genomförbart, påverka processen. Alla har vi behov av att få ta del av saker som berör vår egen situation. När en större förändring sker så är det vanligt att vi tappar fotfästet och upplever att hela världen rasar samman. Genom att skapa delaktighet så påverkar du motivationen hos de inblandade och kan på så sätt vända det hela till någonting positivt. Ställ dig själv och gruppen frågor som; Hur kommer vi vidare? Vilka frågor är viktiga att arbeta med? och Vilka problem måste vi lösa? Det kan ibland förefalla svårt att ge utrymme för delaktighet. Försök då att hitta mindre delar som kan brytas ut.
   

 3. Belys effekterna. Se till att alla medarbetare tillåts reflektera över det som händer. Skapa forum där både för- och nackdelar belyses. Håll högt i tak och ställ frågor som; Vad är det värsta som kan inträffa? Vilka förhoppningar har jag? och Vad för gott kan förändringen skapa för mig? Genom att även ta med nackdelarna så belyser vi de farhågor som vi har. Ganska snart kommer vi att upptäcka att de flesta av dessa visar sig överdrivna. Vi tror från början att förändringar kommer att ha en mer negativ effekt än vad som ofta blir fallet. Genom att belysa nackdelarna så sätter vi en gräns för den negativa oro som många kan uppleva. Vi kan istället fokusera på de frågor som skapar positiva effekter. De förväntade positiva effekterna kan vi sedan lägga till grund för våra nya målsättningar.
   

 4. Var synlig och närvarande. En avgörande faktor är att du är närvarande och finns tillgänglig för dina medarbetare. Minsta fråga ska snabbt kunna få din uppmärksamhet. Du behöver inte alltid ha svaret men det är viktigt att du lyssnar, utvärderar och tar till dig det som sägs. När organisationer, avdelningar eller projekt genomgår snabba förändringar så sprids även negativa impulser snabbt. Som människor har vi ofta ovanan att förstärka dessa och sprida dem vidare. Kanske även utanför den sfär som är berörd, till exempel till andra delar av organisationen. I värsta fall kan det även spridas till externa parter som kunder, leverantörer och media. En av dina viktigaste uppgifter är därför att i ett tidigt stadium säkerställa att de negativa impulserna inte får fotfäste.
   

 5. Fokusera på de nya målen. Sätt upp tydliga mål för vad ni ska nå när förändringen är genomförd. Kommunicera målen till alla inblandade och se till att ständigt påminna dina medarbetare om dem. I en förändringsprocess är det vanligt att målen glöms bort eller misstolkas. Processerna kan gå fort och missförstånd uppstår lätt. Ställ er hela tiden frågor som; Vad ska vi uppnå? Vilket resultat förväntas? och När ska vi komma dit? Kombinera era individuella målsättningar med de övergripande och tydliggör dem så att alla tolkar dem på samma sätt.

 

Utveckla ditt förändringsarbete i kurserna:

Förändringsledning Läs mer
Praktisk Projektledning   Läs mer
Ledarskap för Projektledare Läs mer
Coachande ledarskap Läs mer

 

Projektprogrammet


Skaffa dig verktyg för att driva framgångsrika projekt. Projektprogrammet ger dig praktisk träning och metoder för att leda projekt som når uppsatta mål.

 

 

 

Minikurs på köpet


För att förstärka effekten av din utbildning så bjuder vi dig som går en öppen kurs på ett extra träningstillfälle.

 

 

 

Börja din utbildning direkt


Nu kan du börja direkt när du anmäler dig. I alla öppna kurser ingår en förberedande uppstartsdel som hjälper dig att få större nytta av din kurs.

 

 

 

Närmaste kursstarter:


Konflikthantering 2 jun
Ledarskap för projektledare 7-8 jun
Personlig effektivitet 9 jun
Förhandlingsteknik 14-15 jun
Praktisk projektledning 27-28 jun
Projektprogrammet 27 jun
Praktisk projektledning 29-30 aug
Extended DISC Certifiering 1-2 sep

 

 

 

Är ni flera personer?


Har dina kollegor också behov av ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Titta då närmare på våra förmånliga kurspaket.

 

 

 

Distansutbildning


Vill du medverka på kursen på distans? Inga problem, i många av våra utbildningar kan du delta online på samma sätt som om du var på plats på riktigt.

 

 

 

Referenser


"Bra och tydlig information, engagerad samt inspirerande utbildare, bra övningar - aha upplevelser."
Helene Öst, STIM

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet