Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Att lyckas med förändringsledning

 

Dagens företag och organisationer lever i en värld av ständig förändring. För att lyckas så behöver du som ledare navigera genom ett landskap av utmaningar och möjligheter. Eller uttryckt på ett annat sätt, du behöver lyckas med din förändringsledning. Du behöver inte endast driva verksamheten framåt, utan också att hantera alla de förändringar som påverkar både verksamhet och medarbetare.

 

Hantera förändring

 

Förändringar berör oss alla, på såväl organisations-, team- som individnivå. Som chef eller ledare kan vägen naturligtvis kännas osäker och kanske till och med skrämmande. Men trots att en förändring ofta kan verka svår att lyckas med så kan den med rätt grepp leda till positiva resultat för alla inblandade. Genom att från starten planera och arbeta strategiskt med er förändringsledning så kan det som först verkar som hinder istället bli en möjlighet till framgång. Därför kommer här fem viktiga och enkla tips för att lyckas med förändring.

 

 

 1. Informera, informera, informera. Nyckeln till att lyckas med ett förändringsarbete är att få med alla medarbetare i processen. Som förändringsledare bör du se till att ge transparent information till de personer som kommer att påverkas. Ge svar på frågor som; Vad ska förändras? Varför sker förändringen? och Vad kommer förändringen att resultera i?

  Göm inte undan detaljer som känns obehagliga eller som du inte tycker är väsentliga just nu. Se istället till att lägga alla kort på bordet direkt, detta har du tillbaka senare i processen. Ge även dina medarbetare tid för att smälta informationen och för att reflektera. Du har förmodligen själv haft den tiden.

 2.  

   

 3. Skapa delaktighet. Ge berörda medarbetare en möjlighet att delta i och, om ni har möjlighet, påverka processen. Alla har vi behov av att få ta del av saker som berör vår egen situation. När en större förändring sker så är det lätt hänt att de som påverkas av den tappar fotfästet lite grand. Genom att skapa delaktighet i din förändringsledning så kan du vända det hela till någonting positivt.

  Ställ dig själv och gruppen frågor som; Hur kommer vi vidare? Vilka frågor är viktiga att arbeta med? och Vilka problem måste vi lösa? Det kan ibland kännas svårt att ge utrymme för delaktighet. Försök då att hitta mindre delar som kan brytas ut.

 4.  

   

 5. Belys effekterna. Se till att alla medarbetare tillåts reflektera över det som händer. Som förändringsledare kan du skapa forum där både för- och nackdelar belyses. Håll högt i tak och ställ frågor som; Vad är det värsta som kan inträffa? Vilka förhoppningar har jag? och Vilka positiva effekter kan förändringen ha för mig?

  Genom att ta med förändringens nackdelar så belyser ni även de farhågor som kan finnas i teamet. Det är inte ovanligt att man ganska snart upptäcker att de flesta av dessa orosmoment visar sig överdrivna. Ni har då en bättre möjlighet att istället fokusera på de frågor som skapar positiva effekter. De förväntade positiva effekterna kan ni sedan lägga till grund för era nya målsättningar.

 6.  

   

 7. Var synlig och närvarande. En avgörande faktor för att lyckas som förändringsledare är att du är närvarande och finns tillgänglig. Du behöver inte alltid ha alla svar direkt men det är viktigt att du lyssnar, utvärderar och tar till dig det som sägs. När organisationer, avdelningar eller projekt genomgår snabba förändringar så är det lätt hänt att negativa impulser sprids. Och de gör de vanligen med hög hastighet.

  Som människor har vi ofta ovanan att förstärka dessa impulser och sprida dem vidare. Kanske även utanför den sfär som är berörd, till exempel till andra delar av organisationen eller till externa parter som kunder, leverantörer eller media. En viktig uppgift för dig som förändringsledare är därför att säkerställa att eventuella negativa impulser inte får fotfäste.

 8.  

   

 9. Fokusera på de nya målen. Sätt upp tydliga mål för vad ni ska ha nått när förändringen är genomförd. Kommunicera målen till alla inblandade och se till att ständigt påminna dina medarbetare om dem. I en förändringsprocess är det vanligt att målen glöms bort eller misstolkas längs vägen. Processerna kan gå fort och missförstånd uppstår lätt.

  Ställ er hela tiden frågor som; Vad ska vi uppnå? Vilket resultat förväntas? och När ska vi komma dit? Kombinera era individuella målsättningar med de övergripande och tydliggör dem så att alla tolkar dem på samma sätt.

 

 

 

Utveckla ert förändringsarbete i kurserna:

Förändringsledning

Förändringsledning

Läs mer
Praktisk projektledning

Praktisk Projektledning

Läs mer
Ledarskap för projektledare

Ledarskap för projektledare

Läs mer
Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

Läs mer
Ledarskap - Ny som chef

Ledarskap - Ny som chef

Läs mer
Projektprogrammet

Projektprogrammet

Läs mer
Chef- och Ledarprogrammet

Chef- och Ledarprogrammet

Läs mer

 

 

 

Är ni flera personer. Ta del av våra kurspaket som ger förmånliga rabatter.

 

 

Utveckla ditt och din organisations resultat. Vi anpassar alla uppdrag efter målsättningarna.

 

 

 

Minikurs ingår


För att få ännu mer effekt av din utbildning så bjuder vi dig på en valfri extra halvdags minikurs i ledarskap, kommunikation, projekt eller affärsmannaskap.

 

 

 

Närmaste kursstarter


Praktisk projektledning 24-25 jun
Praktisk projektledning 29-30 aug
Projektprogrammet 29-30 aug
Projektledning 1+2 29-30 aug
Presentationsteknik 11-12 sep
Chef- och Ledarprogrammet 16 sep
Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep
Förändringsledning 18-19 sep

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet