Academic House utbildningar
"Vill just nu bara få gå till jobbet
och omsätta allt i mitt eget projekt. Stort tack!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Fem tips om...

...att skapa framgång i ditt team


Går det bra nu? Vet alla i din arbets- eller projektgrupp vad som skall göras, vem som skall göra det och när det skall göras? Flyter allt arbete på utan minsta hinder eller motstånd? Då är det bara att gratulera. Samtidigt har du just när gruppen känns på topp en riktigt bra möjlighet att nå ännu högre höjder.

Ofta börjar vi fundera kring frågor om utveckling först när våra projekt eller uppdrag inte riktigt går som vi hade tänkt. Men det är i perioder när det går som allra bäst som är den mest givande tiden att utveckla våra team och arbetsgrupper. Vi har då bättre möjlighet än annars att fokusera på tidigare framgångar och dra nytta av våra positiva erfarenheter. Vi tillåter oss att starta från toppen istället för att starta från botten.

 

 

 

 1. Analysera framgången
  Följ upp ert arbete i gruppen eller projektet när det har gått som allra bäst. Vad är det som gav framgången? Vad är orsakerna till att det gick bra just denna gång? Vad har gjorts annorlunda mot gånger då ni inte nått ett lika bra resultat? Samla gruppen i en workshop efter ett framgångsrikt projekt och hitta orsakerna till er framgång. Vilka beslut bidrog till framgången? Skriv ned och fokusera på det positiva!
   

 2. Hitta guldstjärnorna
  Vilka interna styrkor har ni i gruppen. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vad kan göras bättre och vad görs redan nu på bästa sätt? Vilka tidigare insatser har slagit väl ut? Genom att tydliggöra roller, arbetsmodeller och ansvarsfördelning så ger ni er själva verktyg för att förankra framgången och undvika framtida misstag. I en grupp där alla känner sig säkra på varandra och i sina roller så minskar ni även riskerna för konflikter.
   

 3. Ta en titt omkring er
  Hur ser er omvärld ut? Vilka personer eller organisationer utanför er grupp är viktiga för er? Hur ser samarbetet ut och vilka faktorer hos dem har bidragit till framgången? Kartlägg era viktigaste ”partners” utanför gruppen och låt alla i gruppen veta vilka de är och vad de bidrar med. Titta även på hur er marknad och era intressenter ser ut. Hur påverkar de ert arbete och era resultat? Finns det saker att utveckla? Vilka hinder och möjligheter möter ni?
   

 4. Skapa en handlingsplan
  Säkerställ er utveckling genom att upprätta en intern handlingsplan. I denna noterar ni vad som ska förbättras, hur det ska gå till och vem som är ansvarig. Genom att ständigt sträva mot förbättring och analysera de orsaker som ligger bakom era framgångar så skapar ni möjligheter att utveckla era resultat. Genom att prioritera det positiva i er återkoppling så har ni också större chans att öka engagemanget i gruppen på både kort och lång sikt.
   

 5. Stäm av och följ upp
  Följ upp handlingsplanen regelbundet. Genom denna får ni återkoppling och kan på ett tydligt sätt se resultaten av era åtgärder. Belys de positiva förändringarna men glöm inte bort att sortera ut de åtgärder som inte gett önskade resultat. Ha också hela tiden i tankarna anledningen till varför ni strävar efter en förändring.

 

 

 

Ta täten och få praktisk träning i kurserna:

Praktisk Projektledning   Läs mer
Ledarskap för Projektledare Läs mer
Kommunikativt ledarskap Läs mer
Förändringsledning Läs mer
Ledarskap - Ny som chef Läs mer

 

Är ni flera som ska gå en utbildning. Ta del av våra förmånliga kurspaket.

 

 

 

Minikurs ingår


För att få ännu mer effekt av din utbildning så bjuder vi dig på en valfri extra halvdags minikurs i ledarskap, kommunikation, projekt eller affärsmannaskap.

 

 

 

Kurser i närtid


Strategisk försäljning 28-29 maj
Ledarskap - Ny som chef 29-30 maj
Praktisk projektledning 3-4 jun
Extended DISC Certifiering 4-5 jun
Praktisk projektledning 24-25 jun
Praktisk projektledning 29-30 aug
Presentationsteknik 11-12 sep
Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet