Academic House
"Otroligt bra! Upplägget, nivån på diskussionerna.
Det gick hela tiden att applicera på mitt jobb."
LÄS RECENSIONER
Academic House

Säljträning för framgångsrika säljare


Säljprogrammet

Att arbeta med försäljning är ett av de mest utmanande yrken du kan välja. Men rollen som säljare är kanske också ett av de mest utvecklande. I Säljprogrammet får du verktyg och insikt för att lyckas med tuffa säljmål. Du får säljträning för situationer och sammanhang som du ställs inför i rollen som säljare. Genom diskussioner och övningar skapar vi strategier och taktiker som fungerar i verkligheten.

Önskar du nya verktyg och praktisk träning för att nå dina säljmål? Eller vill du skapa bättre kundrelationer med genomtänkta strategier och metoder? I Academic House säljprogram får du praktisk säljträning, förståelse och insikt för att skapa nöjdare kunder och nå dina mål. Programmet ger dig, med sina tre etapper, en stabil grund för din fortsatta karriär som säljare.

 

Om Säljprogrammet

Säljprogrammet innehåller kurserna Effektiv försäljning (Försäljning nivå 1), Strategisk försäljning (Försäljning nivå 2) och Att presentera och övertyga (Presentationsteknik).

 

 

Säljprogrammet


Säljprogrammet ges i anpassad form på plats, tid och i form som passar er. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Datum och tid:
Enligt överenskommelse

Plats
I Academic House lokaler i centrala Stockholm, se karta,i era egna lokaler eller på annan ort som passar för ändamålet.

Pris:
Kontakta oss för förslag


Kontakt

En tid innan Säljprogrammet startar får du göra en förberedelse i form av frågor kring vilken roll du har, vilka utmaningar du ser och dina egna förväntningar. Frågorna ger dig stöd i att formulera dina målsättningar och hjälper oss att förbereda din utbildning efter dina förutsättningar.

I Säljprogrammet får du även möjlighet att göra en Extended DISC-personanalys. Analysen ger dig viktiga verktyg och nycklar för att förstå och beakta andras beteenden i säljsammanhang. Det hjälper dig även att se ditt eget beteende och anpassa det i de säljsituationer du befinner dig i.

Under dina utbildningsdagar kommer du att ha ett personligt möte med en av våra certifierade konsulter. I mötet får du möjlighet att gå igenom din personprofil och få stöd i att både tolka och dra en personlig nytta av ditt resultat. Efter genomgången av din personprofil kommer du att ha en bra bild av dina kunders och din omgivnings beteende och vad du kan göra för att anpassa dig efter dessa.

 

Säljprogrammets mål

Säljträningen ger dig en genuin grund att stå på i din roll som säljare och affärsutvecklare. Du får kraftfulla verktyg för att planera, genomföra och avsluta dina säljaktiviteter. Efter att ha medverkat i Säljprogrammet kommer du att ha insikt, träning och verktyg för att skapa nöjdare kunder och nå dina uppsatta säljmål.Ur Säljprogrammets innehåll

 • Kunden och beslutsprocessen
 • Säljprocessen
 • Hitta, se och tolka köpsignaler
 • Kvalificera kunder för bästa resultat
 • Den viktiga inledningen på kundsamtalet
 • Kvalificerad frågemetodik
 • Förhandlingsteknik
 • Argumentationsteknik
 • Att förstå olika affärsmöjligheter
 • Beslutsfattarnas olika roller
 • Invändningar och hur jag vänder dem
 • Avancerad avslutsteknik
 • Gör en plan för dina säljaktiviteter
 • Prospektering
 • Att förutse förändringar som påverkar beslutet
 • Effektiv besöksbokning
 • Key Account Management (KAM)
 • Nyckelfaktorer för den framgångsrika säljstrategin
 • Rätt strategi och rätt taktik
 • Positionering, stil och frekvens
 • Utveckla din personliga säljplan
 • Konkurrentanalys
 • Hur kan jag se affärsmöjligheternas styrkor och svagheter?
 • Olika anledningar till ett beslut
 • Att effektivisera din säljtid
 • Att göra en säljplan anpassad till budget och mål
 • Att genomföra presentationer som ger effekt
 • Att få kontakt med dina åhörare
 • Åhörarens situation
 • Det viktiga kroppsspråket
 • Målanalys och mottagaranalys
 • Disposition av min säljpresentation
 • Retorik och knep för en lyckad säljpresentation
 • Olika typer av manus och andra hjälpmedel
 • Tidsaspekter i din presentation
 • Inledning, Avslutning och Uppföljning
 • I Säljprogrammet ingår även en Extended DISC personprofil. En tid efter din utbildning görs en uppföljning för att se att din utbildning har gett önskade resultat.

 

 

 

Stockholm, Göteborg, Malmö... eller där ni vill!


Vid Academic House öppna kurser kan du medverka i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på Distans. Om ni vill genomföra en intern utbildning, föreläsning eller workshop så kommer vi till er eller dit det passar bäst.

 

 

 

Kom igång efter kursen


I flera utbildningar så kan du lägga till en digital tillämpningsdel till dina lärarledda dagar. Med den så får du träning på jobbet, påminnelser och repetition under 6 månader efter din kurs.

 

 

 

Kursstarter i närtid


Strategisk försäljning 28-29 maj
Ledarskap - Ny som chef 29-30 maj
Praktisk projektledning 3-4 jun
Extended DISC Certifiering 4-5 jun
Praktisk projektledning 24-25 jun
Praktisk projektledning 29-30 aug
Presentationsteknik 11-12 sep
Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet