Academic House kurser och utbildningar
"Mycket bra kursledare.
Kan varmt rekommendera denna kurs!"
LÄS RECENSIONER
Academic House

Fem tips - Få effekt av din utbildning

Det som lät så bra på kursen visar sig ibland svårt att genomföra när vi väl är tillbaka på jobbet. Det är lätt att falla in i gamla mönster och fortsätta att arbeta på liknande sätt som tidigare. Så hur säkerställer vi att en utbildning ger rätt resultat? Och hur ser vi till att den långsiktiga effekten blir den avsedda?

En utbildning är en viktig investering. Du satsar tid, energi och pengar på att utvecklas, etablera nya verktyg och perspektiv eller skapa effektivare arbetssätt. Men det är inte alltid så enkelt att i praktiken omsätta det som vi har lärt oss. Så hur implementerar du kunskaperna och insikterna i din vardag?

gruppen och ledaren

Hur undviker du att hamna i gamla hjulspår? Och inte minst, hur säkerställer du att effekterna lever kvar och skapar varaktighet i ditt arbete? Ta del av fem tips om hur du skapar förutsättningar för att få rätt effekt och bestående resultat av din utbildning.

 

 1. Sätt upp mål. Innan du bestämmer dig för vilken utbildning du ska gå så är det en god idé att tänka igenom vad du vill uppnå med din kurs. Fundera över var du står idag och var du vill vara en tid efter din utbildning. På kort sikt och på lång sikt. Gör dina mål realistiska och mätbara. Ställ frågor till oss som utbildare och säkerställ att den tänkta kursen ger dig de verktyg och insikter som du behöver.

 2.  

 3. Skaffa ett bollplank. På egen hand kan det vara svårt att få igång nya arbetssätt, få användning av nya verktyg eller att anpassa beteenden. Be därför din chef eller en kollega att fungera som ett stöd. Genom att skaffa dig ett bollplank eller en intern coach så kommer du lättare igång med det som du har lärt dig på din kurs. Hittar du ingen lämplig person internt så finns det externa coacher som kan hjälpa dig.

 4.  

 5. Utgå från dig själv. Använd dig själv som referensram under dina utbildningsdagar. Försök att belysa det som sägs under kursen utifrån ditt eget perspektiv. Fundera över hur det ser ut på din arbetsplats? Hur kan du ha nytta av de olika verktygen och perspektiven i din vardag? Går de att anpassa för att passa din arbetsplats bättre? Om du tycker att resonemanget blir svårt att tyda eller för teoretiskt, be din kursledare att ge exempel som ligger närmare din egen vardag.

 6.  

 7. Gör en handlingsplan. Om det inte ingår i dina utbildningsdagar, se till att göra din egen handlingsplan direkt efter kursen. Hur ska du använda de verktyg du har lärt dig? På vilket sätt kan du dra nytta av de nya insikterna? Vad är de viktigaste insikterna och vad ska du ta först? Sätt upp realistiska mål för vad du ska ha påbörjat och uppnått inom en viss tidsram. Ta ett steg i taget.

 8.  

 9. Följ upp och reflektera. Sätt av tid för reflektion och träning efter din utbildning. Du har troligtvis todo-listan full med uppgifter efter att ha varit borta från jobbet under utbildningsdagarna. Men det är inte desto mindre här som din utveckling ska ta fart. Ta fram ditt kursmaterial, följ upp din handlingsplan och diskutera framgångar och motgångar. Följ upp tillsammans med din chef eller kollegan du valde. Vad har gått bra? Vad behöver du jobba vidare med? Vilket stöd behöver du för att genomföra förändringen? Se till att ha regelbundna och korta avstämningar. Det behöver inte ta mycket tid i anspråk, korta avstämningar är bättre än inga avstämningar alls.

 

För att ge dig stöd i din utveckling arbetar Academic House efter vår modell Utvecklingstrappan. Läs mer om den här.

 

Lär dig mer om att planera för förändring, driva utveckling och sätta realistiska mål i kurserna:

Förändringsledning

Praktisk Projektledning

Ledarskap - Ny som chef

Coachande ledarskap

Personlig effektivitet

 

Häng med i diskussionen och håll dig uppdaterad. Följ med på:

Följ oss på Facebook Se oss på LinkedIn
Kurser i närtid


Strategisk försäljning 28-29 maj
Ledarskap - Ny som chef 29-30 maj
Praktisk projektledning 3-4 jun
Extended DISC Certifiering 4-5 jun
Praktisk projektledning 24-25 jun
Praktisk projektledning 29-30 aug
Presentationsteknik 11-12 sep
Ledarskap - Ny som chef 16-17 sep

 

 

 

Vad ingår i kursen?


I Academic House öppna utbildningar ingår:
 • Digital uppstartsdel med individuella frågor
 • Lärarledda kursdagar
 • Uppföljning efter din kurs
 • Valfri halvdags minikurs
 • Dokumentation
 • Intyg/Certifikat
I flera utbildningar så kan du även lägga till en digital tillämpningsdel. Under 6 månader efter kursen får du repetition, övningar och träning att genomföra på din arbetsplats.

 

 

 

Starta när du bokar


Påbörja din utbildning direkt när du anmäler dig. I alla öppna utbildningar ingår en uppstartsdel som ger dig stöd för att dra nytta av din kurs.

 

 

 

Referenser


"Tack för två otroligt givande dagar. Jag är mycket nöjd och jag fick ut massor av dem."
Susanne Karlsson, Svenska infra och anläggningsbyggarna AB

 

 

 

Kurspaket - när ni är flera


Vill ni ta ett gemensamt grepp kring projekt, ledarskap, kommunikation eller affärsmannaskap? Ta då en titt på våra kurspaket.

 

 

 

Aktuella minikurser


Positiv påverkan 30 maj
Kreativa workshops 20 sep
Stresshantering 18 okt
Effektiva möten 15 nov
Feedback 13 dec
Konflikthantering 7 feb

 

 

 

Utveckla ert samarbete


Utveckla gruppen och förstärk er interna och externa kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil så skapar ni möjligheter till bättre samarbeten, färre missförstånd och mindre konflikter.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet