Utveckla din presentation - tips för en lyckad presentation


Fem tips för en lyckad presentation

Att få dina åhörare att ta till sig dina idéer i en presentation kan vara lättare sagt än gjort. Oavsett om det handlar om en dragning inför ledningsgruppen, en säljpresentation eller att få igenom lösningen i det viktiga projektet så behöver du förbereda dig. Du behöver fundera på hur du framställer din presentation, hur du använder din retorik och hur du med hjälp av dessa får med dig dina åhörare.

Många är de som drabbas av nervositet vid blotta tanken på att hålla en presentation och tala inför andra. Andra stimuleras av utmaningen att med talets och retorikens hjälp få igenom sina idéer. Oavsett vilken kategori som du tillhör så finns det knep för att få igenom ditt budskap och få dina åhörare med dig. En viktig del är att förbereda din presentation på bästa sätt. Fem tips handlar därför denna gång om hur du förbereder din presentation för att nå fram med ditt budskap.

  1. Sätt upp mål för din presentation. Tydliggör för dig själv vad du vill ha fram i presentationen och vad du vill att den ska leda till. Skriv ned! Är det företagets ledningsgrupp som du vill ha med på den geniala projektidén så kräver det ett upplägg. Är det ditt team av medarbetare där du vill informera om höstens aktiviteter så kräver det ett annat. Genom att planera för det önskade resultatet så har du lättare att disponera din presentation.

  2. Lär känna din målgrupp. Ta i förväg reda på vilka dina åhörare är och vad de är intresserade av. Genom att känna din målgrupp så kan du fokusera din presentation till det som de verkligen vill veta (vilket inte behöver vara samma sak som det som du ursprungligen hade tänkt säga). Är presentationens åhörare en homogen grupp eller skiljer de sig åt i kunskap och intresse? Skiljer de sig mycket åt kanske du ska dela upp gruppen och göra två presentationer med olika retoriska upplägg?

  3. Vässa din inledning. Inledningen är en av de viktigaste delarna av din presentation. Meningen är att den ska locka dina lyssnare att vilja höra mer. En gyllene regel inom journalistiken är att börja med det mest intressanta för att sedan ta detaljerna. Detta gäller även när vi vill lyckas med vår muntliga retorik. Starta därför med frågorna som du vet att dina åhörare vill ha svar på (eftersom du har förberett dig och lärt känna målgruppen). Behandla dessa på ett brett och övergripande plan och bryt sedan ned dem i mer precisa frågeställningar. På så sätt så får du en intressant disposition genom hela ditt framförande.

  4. Behärska ditt ämne. Först när du kan ditt ämne ordentligt så har du möjlighet att slänga manuslapparna (det hörs när du läser innantill, tro ingenting annat) och slappna av i ditt framförande. Du som känner nervositet kan då också luta dig tillbaka mot det du har förberett och det som du nu faktiskt vet att du kan. Detta betyder inte att du behöver lära dig din presentation utantill. Tvärtom, genom att behärska ditt ämne så ger du dig själv möjlighet att improvisera utan att du tappar den röda tråden i presentationen. Om du har möjlighet att testa din presentation i förväg är det ett bra sätt att se att det faktiskt flyter. Pröva ditt framförande på kollegor, familjemedlemmar eller någon annan som är utanför din direkta målgrupp. Förstår de ditt budskap så gör definitivt de kommande åhörarna det också.

  5. Var mer intressant än åhörarens egna tankar. Detta kan naturligtvis låta som en omöjlighet eller åtminstone väldigt svårt. Men en avgörande faktor för att din presentation ska lyckas är att du hela tiden kommer ihåg varför du är där och vad dina lyssnare vill ha svar på. De flesta av oss har nog någon gång läst en text eller lyssnat på en person och plötsligt insett att tankarna för en stund har smugit iväg till någonting annat. Trots att vi i grunden tycker att ämnet är intressant. Förklaringen till detta är att vår hjärna har svårt att koncentrera sig på mer än en sak i taget. Vi prioriterar automatiskt det som för stunden verkar viktigast för oss. Detta ställer stora krav på oss som framför ett budskap och på upplägget av vår presentation - vi behöver faktiskt vara mer intressanta än åhörarens egna tankar. Ett knep för att lyckas med detta är att undvika att komma med alla lösningar själv. Bjud in till diskussion och hör vad dina åhörare tycker om det du säger. Genom att aktivera din målgrupp så har du möjlighet att fånga deras uppmärksamhet och skingra störande sidotankar.

 

Utveckla, praktisera, få feedback och tips på din presentation och din kommunikation i kurserna:

Personlig kommunikation

Presentationsteknik

Förhandlingsteknik

Ledarskap för projektledare

 

 


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossUtveckla dig i:

Praktisk kommunikation

12-13 dec

Projektledning fortsättning

12-13 dec

Praktisk projektledning

16-17 jan

Personlig effektivitet

28-29 jan

Praktisk projektledning

28-29 jan

Projektledning fortsättning

30-31 jan


Utveckling med effekt

I Academic House öppna utbildningar ingår förberedelse, uppföljning och en minikurs i ett ämne som du själv väljer. Läs mer om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att nå målen i ditt arbete, dina projekt och ditt ledarskap.


Få tips och följ oss på
Referenser

"Tack för två otroligt givande dagar. Jag är mycket nöjd och jag fick ut massor av dem."
Susanne Karlsson, Svenska infra och anläggningsbyggarna AB

Nyheter och forskning

Vi håller koll på omvärlden. Följ med du också och ta del av artiklar och forskning inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap.


Ta med dina kollegor

Är ni flera personer som vill utveckla era projekt, ert ledarskap eller ert affärsmannaskap? Eller önskar du kanske medverka på flera utbildningar för egen del? Titta då närmare på våra förmånliga kurspaket.


Aktuella minikurser

Stresshantering

14 dec

Kreativa workshops

1 feb

Positiv påverkan

19 feb

Effektiv feedback

8 mar

Kreativa workshops

11 mar

Effektiv feedback

8 apr


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom att lägga en Extended DISC person- eller grupprofil som grund ger ni er själva möjlighet till ännu bättre resultat.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet